Cardul European pentru Dizabilitate - fără bariere prin Europa!

 

 

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ 360 DE ORE (120 INTRUIRE, 240 PREGATIRE PRACTICA), CURS CALIFICARE NIVEL 1 DE CALIFICARE. Studii minime necesare 8 clase.

COMPETENTE DOBANDITE :

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Înţelegerea corectă a vocabularului şi a noţiunilor de bază specifice
 • Formarea de capacităţi, deprinderi şi obişnuinţe necesare practicării meseriei de lucrător în comerţ
 • Formarea unei atitudini şi aprecieri pozitive faţă de activităţile specifice comerciale
 • Asigurarea unei bune orientări profesionale
 • Cunoaşterea unor elemente de bază ale principalelor ramuri ale activităţii comerciale
 • Dezvoltarea capacităţii de asimilare a cunoştinţelor
 • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • Promovarea mărfurilor şi imaginii magazinului
 • Comunicarea cu clienţii, crearea mediului ambiental necesar vânzării
 • Efectuarea vânzării
 • Incasarea contravalorii mărfii
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Aplicarea NPM şi PSI
 • Menţinerea stocurilor de rezervă
 • Verificarea stocurilor cu vânzările
 • Perfecţionarea profesională

DESCRIEREA OCUPATIIEI (conform Standarde Ocupationale – SO/Standarde de pregatire profesionala -  SPP)

Lucratorul comercial (Vanzatorul) oferă clienţilor  marfa solicitată şi realizeaza formele de vânzare. Totodata acesta primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare despre marfă. Lucratorul comercial se ocupa in principal cu prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii, organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului (punctului de vanzare), efectuarea vanzarii, incasarea contravalorii marfii si intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare,mentinerea si verificarea stocurilor,precum si raportarea activitatii de vanzare.