Cardul European pentru Dizabilitate - fără bariere prin Europa!

 

 

Mediator Social

Tipul programului -  PERFECTIONARE,  80 ore;  nivel studii pentru acces program (conform Fisa de autoevaluare) Studii medii

COMPETENTE DOBANDITE (conform Standarde Ocupationale – SO/Standarde de pregatire profesionala -  SPP):

  • Comunicarea interpersonală
  • Lucrul în echipa multidisciplinară
  • Asigurarea perfecţionării profesionale
  • Realizarea planului de intervenţie
  • Îndrumarea beneficiarilor în vederea soluţionării problemelor legate de aplicarea prevederilor legale
  • Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului ţintă
  • Asigurarea legăturii beneficiarului cu autorităţile locale
  • Monitorizarea şi acordarea de sprijin în gestionărea vieţii cotidiene a beneficiarului
  • Întocmirea raportului de activitate privind situaţia beneficiarilor

DESCRIEREA OCUPATIILOR (conform Standarde Ocupationale – SO/Standarde de pregatire profesionala -  SPP):

Mediatorul social, prin activitatea de mediere din perspectivă socială, se implică în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, comunităţi defavorizate, în scopul ameliorării situaţiei sociale a acestora şi al facilitării relaţiilor în cadrul triadei individ – familie – comunitate.

Activitatea mediatorului social este complexă, ţinând cont de faptul că acesta poate fi un mediator între două culturi. El trebuie să-şi adapteze comportamentul şi intervenţia la specificul situaţiilor din familiile în care intervine, ţinând cont de nevoi, obiceiuri şi tradiţii etnice.

Mediatorul social adoptă atitudini profesionale în situaţii ambigue, ştie cum să intervină pentru a aplana conflicte, pentru a facilita comunicarea între părţi, asigurând totodată păstrarea respectului şi neutralităţii faţă de toţi cei implicaţi.

Mediatorul social cunoaşte legislaţia referitoare la protecţia socială a beneficiarilor, fie ei vârstnici, copii, adulţi, persoane de etnie rromă, etc., şi facilitează asigurarea respectării drepturilor acestora. Totodată, el oferă informaţii şi îndrumare beneficiarilor, vizând locurile de muncă, dinamica pieţei muncii şi gestionarea vieţii cotidiene.