Cardul European pentru Dizabilitate - fără bariere prin Europa!

 

 

Pedagog Social

Tipul programului -  PERFECTIONARE,  80 ore;  nivel studii pentru acces program (conform Fisa de autoevaluare) Studii medii sau postliceale

COMPETENTE DOBANDITE (conform Standarde Ocupationale – SO/Standarde de pregatire profesionala -  SPP):

 • Consilierea juridică şi socială a familiei copilului
 • Derularea procesului educaţional al copilului
 • Elaborarea planului personalizat al copilului
 • Pledarea pentru respectarea intereselor copilului
 • Pregătirea copilului pentru intergrare / reintegrare în familie
 • Realizarea profilului psihosocial şi fizic al copilului
 • Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii corespunzătorare
 • Urmărirea integrării / reintegrării copilului în mediul familial

DESCRIEREA OCUPATIILOR (conform Standarde Ocupationale – SO/Standarde de pregatire profesionala -  SPP):

O caracteristicã a profesiei de pedagog social provine din aceea cã relaţia cu clientul este una de lungã duratã, ceea ce subliniazã diferenţa faţã de asistentul social. Abordarea problemelor cu care se confruntã

pedagogul social în procesul de însoţire a vieţii de zi cu zi a clienţilor sãi, implicã un timp mai îndelungat precum şi o relaţie intensivã.
Principala atribuţie a pedagogului social este organizarea comunã a vieţii şi activitãţii cotidiene, cu indivizi separaţi sau cu grupuri. Astfel pedagogul social completeazã sau înlocuieşte parţial funcţii ale familiei.

Sarcina pedagogilor sociali constã în special în:

 • crearea, respectiv dobândirea de premise pentru satisfacerea nevoilor primare umane în planurile: fizic, sufletesc şi intelectual pentru clienţii lor (noţiunea de client se referã la copiii şi tinerii din casele de copii, actual centre de plasament, care sunt ajutaţi şi sprijiniţi de un pedagog social);
 • planificarea, realizarea şi verificarea proceselor de dezvoltare educativã ale fiecãrui individ şi ale convieţuirii sociale a grupului;
 • colaborarea cu parteneri din interiorul şi exteriorul instituţiilor, colegi de breaslã, asistenţi sociali, pãrinţi, profesori, medici, psihologi;
 • desfãşurarea muncilor administrative şi organizatorice, precum actualizarea dosarelor personale, întocmirea de rapoarte, munca de concepţie, ş.a.

Munca pedagogilor sociali presupune o atitudine de acceptare, o apreciere personalã a valorilor şi o capacitate de transpunere vizavi de copii / tineri. În plus este necesarã capacitatea de a-şi orienta activitatea de fiecare zi cu copiii / tinerii, dar şi cea din mediul lor în direcţia îndeplinirii ţelurilor prezente. Este necesarã o evaluare continuã şi criticã.

Finalitãţile profesionale în pedagogia socialã:

 • Pedagogul social este o persoanã de referinţã în relaţiile cu copiii sau tinerii în cadrul unei comunitãţi educative;
 • Pedagogul social înţelege educaţia ca pe un proces conştient şi orientat spre un scop, acest lucru solicitând angajamentul sãu perseverent, generos şi optimist;
 • Pedagogul social lucreazã în principal în casele de copii (şcolari şi preşcolari) şi în alte instituţii cum ar fi: internate şcolare, şcoli de reeducare, centre de primire pentru minori, şcoli ajutãtoare cu internat;
 • Pedagogul social îşi însuşeşte cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum şi temeinice cunoştinţe de culturã generalã, cu scopul de a le aplica în practica educaţionalã. În plus el dezvoltã capacitãţi practice de acţiune educativã;
 • Pedagogul social este calificat pentru a completa sau prelua parţial sau total sarcinile familiei copilului. Totodatã el îşi asumã rolul de completare sau de substituire a acestei familii.
 • Pedagogul social planificã, realizeazã şi evalueazã procesul dezvoltãrii copilului / tânãrului;
 • El îl ajutã sã devinã un adult conştient de sine, responsabil şi integrat în societate. Copilul este sprijinit pe toate planurile dezvoltãrii sale (biologic, intelectual, moral, afectiv, comportamental, artistic şi social), pentru ca în momentul pãrãsirii instituţiei de protecţie sã fie apt pentru o existenţã autonomã;
 • Pedagogul social conduce şi evalueazã procesul dezvoltãrii vieţii sociale a grupei de copii / tineri;
 • Pedagogul social cunoaşte competenţele şi sarcinile specialiştilor şi ale autoritãţilor şi poate decide, la nevoie, în interesul copilului, forma de colaborare cu aceştia;
 • Pedagogul social este responsabil atât în faţa copilului sau tânãrului cât şi în faţa societãţii.