Cardul European pentru Dizabilitate - fără bariere prin Europa!

 

 

Despre finanţator

Fondul Social European este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană susține investițiile în capital uman și acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice centrale sau locale.

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor Fondul Social European este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare.

Fondul Social European finanţează următoarele priorităţi:

  • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
  • Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;
  • Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

Mai multe informaţii pe site-ul oficial: www.fseromania.ro